Interaktiv læring gennem bevægelse og gamification

Active Floor er et interaktivt gulv, hvor man med fødderne navigerer rundt og spiller forskellige læringsspil. Vi har fra begyndelsen fokuseret på at det er bevægelsen, som skal være det primære element i de enkelte spil. Ved at kombinere bevægelse og gamification fanger du elevernes opmærksomhed på en helt ny måde samtidig med, at du har fuld fokus på de faglige læringsmål i de enkelte fag.

Active Floor

Active Floor i børnehaven

Målet om brugen af IT i forhold til arbejdet med de 6 læreplanstemaer stiller store krav til kreativiteten hos den enkelte pædagog. Rigtig mange pædagoger er udfordret, når det handler om at få tid til at integrere IT og læring indenfor de fastsatte mål.

Med Active Floor og de mange forskellige præprogrameret spil, er der rig mulighed for, at pædagogerne kan integrere læring på en naturlig og legende måde. Barnet har også mulighed for at udvikle sine personlige kompetencer f.eks. gennem turtagning og samarbejde.

Sjov læring skaber større motivation

Ved at arbejde med bevægelse og gami cation fanger du elev- ernes opmærksomhed på en helt ny måde samtidig med, at du har fuld fokus på de faglige læringsmål i de enkelte fag. På den

måde indarbejder man bevægelses elementet i undervisningen på en naturlig måde – uden at gå på kompromis med det faglige fokus.