Nytænkende sansestimulering af demente, med billede, lyd og lys.

Stimulistuen har stor effekt på udadreagerende adfærd, søvnforstyrrelser og stimulering af erindring. Kan nemt tilpasses til den enkelte bruger.

Med en stimuliste til demente, fjerner du forstyrrende stimuli og skrue op for de stimuli, der er relevante i forhold til situationen og de problematikker, der gør sig gældende for den enkelte bruger. Målet med en stimulistue er, at stimulere demente beboere med levende billeder, lyd og stemningslys.

STIMULISTUEN

Få nogle af de fantastiske oplevelser sammen.

Med en storskærm der illustrerer et vindue, og som fylder det meste af endevæggen – og stemningslys, kan man skabe et miljø, hvor man kan stimulere demente beboere individuelt.

Kombinationen af billedside, lyd og stemningslys har en positiv effekt. Opgaven er at finde frem til en håndfuld levende billeder, som den enkelte beboer reagerer på – og som matcher vedkommendes behov for stimulering. Stuen kan bruges som et redskab af personalet til at øge beboerens trivsel og velbefindende. Men kan ligeledes også give de pårørende mulighed for at få nogle af de fantastiske oplevelser.

Er du Interesseret i en stimulistue til demente?

Ring til Solutors og hør meget mere om Stimulistuen. Vi arrangere gerne sambesøg på plejehjem der allerede har Stimulistuen, som en integreret del af deres tilbud til beboerne.

Skræddersyet løsning til din virksomhed

    Bestil et opkald fra vores AV-konsulent