Velvære og bedre trivsel

Med en række specialudviklede løsninger kan vi sammen skabe både mere velvære og bedre trivsel for de ældre.
Vores løsninger tager på hver sin måde udgangspunkt i de ældre, deres pårørende og plejepersonalets behov.

Her er et lille udvalg af vores mange forskellige produkter og løsninger. Kontakt os for yderligere information.

VELFÆRDSTEKNOLOGI

Stimulistuen

Nytænkende sansestimulering af demente med billede, lyd og lys. Har stor effekt på udadreagerende adfærd, søvnforstyrrelser og stimulering af erindring. Kan nemt tilpasses til den enkelte bruger.

Målet med en Stimulistue er at stimulere demente beboere med levende billeder, lyd og stemningslys.

Med en storskærm der illustrerer et vindue, og som fylder det meste af endevæggen – og stemningslys, kan man skabe et miljø, hvor man kan stimulere demente beboere individuelt.

Kombinationen af billedside, lyd og stemningslys har en positiv effekt. Opgaven er at  nde frem til en håndfuld levende billeder, som den enkelte beboer reagerer på – og som matcher vedkommendes be- hov for stimulering.

Stimulistuen kan enten benyttes i f.eks. tyve minutters intervaller i situationer, hvor en dement beboer skal beroliges eller stimuleres på anden vis – eller i det tidsrum, beboeren kan rumme stimuleringen.

Active Floor

Forbedring af en eller flere specifikke kognitive færdigheder og derved forbedring af de ældres funktionsniveau i hverdagen.

Active Floor bruges i forskellige sammenhænge i sundhedssektoren, men har specielt vist sin styrke på ældrecentre – med demente patientgrupper.

Active Floor motiverer til bevægelse samtidig med, at det underbygger den kognitive træning. Det interaktive gulv kan være med til at forbedre en eller flere specikke kognitive færdigheder og derved styrke brugernes funktionsniveau i hverdagen.

Active Floor er en erbruger interaktiv skærm, som er placeret på gulvet. På denne skærm projiceres forskellige opgaver og spil, og brugerne bruger deres hænder og fødder til at vælge de rigtige svar.

Det interaktive gulv inviterer til fysisk aktivitet og træning – den kan med fordel også benyttes af “ikke demente”- som blot har godt af fysisk aktivitet.